Privacyverklaring

Privacyverklaring Dakservice Kolen

In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doet we
natuurlijk zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.
1. Over ons
Dakservice Kolen
Vijverweg 14
5482 ZN Schijndel
KvK 69544042
Vragen of een verzoek indienen?
info@dakservicekolen.nl
073-2032577

2. Persoonsgegevens
We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.
a. Handelsnaam
b. Voor- en achternaam
c. Vestigingsadres en postadres
d. KvK-nummer
e. E-mailadres
f. Telefoonnummer
g. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
h. Portretten (wanneer je Gravatar gebruikt bij reacties)
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben jouw persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via openbare registers, zoals
het handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere open bronnen zoals social
media.

3. Doeleinden
Om deze redenen verwerken we persoonsgegevens.
We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen
en voor de doeleinden die we in dit document hebben beschreven.

Reacties
Als je een reactie op onze website achterlaat, onder bijvoorbeeld een blogpost of
aanbeveling bij een portfolio-item, dan verwerken we je naam en misschien je portretfoto
wanneer je gebruik maakt van Gravatar. Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de
blogpost of het portfolio-item van de website verdwijnt, of wanneer jij een
verwijderingsverzoek bij ons indient. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze
reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of
een derde, op jouw reactie.

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail of social media dan hebben we van
jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht. We
verwerken jouw gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we
voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en wat de inhoud van dat
gesprek was. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter
kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Nieuwsbrief
We versturen graag nieuwsbrieven naar onze klanten, of relaties die zich hebben
ingeschreven voor onze nieuwsbrief. We verwerken daarom je naam, e-mailadres en
eventueel je bedrijfsnaam. Dit doen we om je nieuws te kunnen sturen, omdat dit relevant
kan zijn vanwege de dienst die je bij ons hebt afgenomen. We bewaren je gegevens in ons
nieuwsbrief systeem Mailchimp, totdat je je hebt uitgeschreven.

Offertes
Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een
gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze
wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is
gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons
al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de
overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor contracten en
samenwerkingsovereenkomsten die we afsluiten met jou. Deze gegevens verwerken we in
elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie
Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige
gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling
zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder
is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van de eerder genoemde gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om
gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen
bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de
persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We
zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze
gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

4. Doorgifte van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Hostingpartij van onze website.
• WordPress CMS.
• CRM-systeem.
• Boekhouder.
• Mailservers.
• Telefoondiensten.
• Betaaldiensten.
• Bezorgdiensten.

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms
ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn
gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle
verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Jouw rechten
We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op
de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem
dan contact op per e-mail via: info@dakservicekolen.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag
vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken,
bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we
jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het
bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct
marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt
overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en
wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming,
dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming
doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je
klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de
gegevens die wij verwerken. Zo zijn onze systemen beveiligd met sterke wachtwoorden en
gebruikersnamen, komen alleen de gerechtmatigde medewerker(s) bij je gegevens en is
waar mogelijk en organisatorisch haalbaar tweefactorauthenticatie ingeschakeld.

7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie
is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op
randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze
website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie
over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer:
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website,
maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de
(anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze
gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door
middel van een zogenaamde cookiebanner. Je cookievoorkeuren kun je hier aanpassen.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze
website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe
zij met privacy omgaan.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze
website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics
cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube
We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook
cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies
die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer
informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden
maximaal 2 jaar bewaard.

Gravatar
Als je een reactie op onze website achterlaat, kun je met Gravatar daar een foto van jezelf bij
laten plaatsen. Het privacybeleid van Gravatar vind je hier.
Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga
je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik
maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de
betreffende website.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een
andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze
website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de
wijzigingen ook direct met jou communiceren.